Gúguel Trends Magazine és una plataforma experimental digital en què anem a explorar l’espai entre internet, l’art i la societat.
Analitzarem la societat del present al temps present, un temps on internet és el principal proveïdor de saber. On els social media condicionen el nostre comportament, les nostres relacions i, sobretot, la nostra forma de veure i de fer-nos veure.
Si vols col·laborar amb nosaltres parla’ns en:
info@gugueltrendsmagazine.com,
Instagram, Twitter, Facebook

Col·laboradors:
Neus Castell
Blanca Crovetto
Audrey Lingstuyl
Carles Àngel Saurí
Joaquín Abril

© dels textos als autors
© de la edició a Gúguel Trends Magazine
Editat a València per Gúguel Trends Magazine

Equip:
Azucena Abril
Josep Lozano Añon

Correcció textos anglés:
Neus Castell

Programació web:
Berta García

ISSN 2660-8383

Avís legal